,,...powołaniem sztuki jest ujawnianie prawdy w formie zmysłowych tworów artystycznych"

G.W.F. Hegel

Moja sztuka to wolność w podróżach w przenikających się światach ziemskich i kosmicznych z pogranicza snu i jawy. Pozbawione realizmu , wewnętrzne wizje mają na celu oderwać odbiorcę od prozy życia aby zabrać go w świat barwnej , surrealistycznej fantazji.